Beschermingsbewind

BeschermingsbewindWanneer u door omstandigheden niet (meer) zelf over uw financiële zaken kan beslissen, kan de kantonrechter een beschermingsmaatregel nemen. Beschermingsbewind is een financiële maatregel en is alleen mogelijk bij meerderjarigen. De kantonrechter ‘wijst’ dan iemand aan als uw bewindvoerder. De bewindvoerder zorgt voor uw financiële belangen om onder andere te voorkomen dat anderen misbruik van uw situatie maken.

In de eerste plaats kan u zelf de maatregel aanvragen. Verder kan uw partner zo’n verzoek doen en ook familieleden tot in de vierde graad. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen en ook de broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten.

Tijdens een vrijblijvend (kennismakings)gesprek bij u thuis of bij een instelling kunnen wij u uitleggen wat beschermingsbewind voor u kan betekenen en krijgt u de gelegenheid uw vragen aan ons te stellen.

Als het verzoek door de kantonrechter is ontvangen, vraagt de kantonrechter op een rechtszitting uw mening wat u van de maatregel vindt. Beschermingsbewind gaat in op de dag nadat de rechterlijke beslissing verzonden is, of op een later tijdstip als dit in de beslissing is aangegeven.

Vervolgens gaan wij uw financiële belangen beschermen.