Toezicht

Onze online software (Mijn OnView) beschikt over alle aspecten die nodig zijn om uw geld op betrouwbare en eenvoudige wijze te beheren zoals betalingsverwerking, budgetteren, saldovoorspelling en nog veel meer gespecialiseerde mogelijkheden.

U kunt bij ons 24 uur per dag uw bankgegevens inzien door middel van een beveiligd online inlogsysteem. U kunt via de login button in de menubalk op de website inloggen in uw account zodat u altijd inzage heeft in de transacties die op uw beheer en leefgeldrekening hebben plaatsgevonden. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of bepaalde transacties al hebben plaatsgevonden. Op deze wijze houdt u zelf ook zicht op de voortgang van uw bewind en is openheid gewaarborgd.

Het gebruik van de online Mijn OnView software behoort tot ons maatwerk en is afhankelijk van uw situatie.

Naast de online Mijn OnView software moet uw bewindvoerder binnen 3 of 4 maanden nadat u onder bewind bent gesteld, een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. In de boedelbeschrijving staat uw inkomen, uw uitgaven, uw banksaldo´s, uw vermogen en uw schulden op het moment dat het bewind is uitgesproken.

Ook moet uw bewindvoerder jaarlijks een rekening en verantwoording aan de kantonrechter afleggen over het door hem gevoerde bewind. In de rekening en verantwoording staat ook uw inkomen, uw uitgaven, uw banksaldo´s, uw vermogen en uw schulden.

De kantonrechter controleert zowel de boedelbeschrijving als de rekening en verantwoording. Mocht uw financiële situatie niet volstrekt helder zijn, dan zal uw bewindvoerder dit moeten uitleggen. De kantonrechter stelt daarnaast op basis van het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren van 29 januari 2014 kwaliteitseisen waaraan uw bewindvoerder dient te voldoen. Het voldoen aan deze eisen wordt jaarlijks getoetst door een accountant, waarna een accountantsrapport aan het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM wordt voorgelegd ter beoordeling.

De controle op de door uw bewindvoerder geleverde kwaliteit is daarmee drieledig. U, de kantonrechter en de accountant houden periodiek toezicht, waarmee uw financiële belangen optimaal worden gewaarborgd.