Tarieven

De tarieven voor het uitvoeren van beschermingsbewind zijn landelijk vastgesteld door de Staatsecretaris van Veiligheid en Justitie en overgenomen door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton).

Mogelijk kunt u de kosten voor beschermingsbewind niet betalen. Als u minimale inkomsten (bijvoorbeeld een Participatiewet-uitkering/bijstandsuitkering) en weinig vermogen heeft kunt u een beroep doen op uw gemeente. Budgetbureau Maatwerk vraagt namens u bijzondere bijstand aan voor de kosten beschermingsbewind. De gemeente besluit of zij de kosten voor bewindvoering deels of volledig voor u vergoedt.

2020 (incl. btw) Alleenstaand Gehuwd/Samenwonend
Maandelijkse kosten zonder schulden € 116,26 € 139,55
Maandelijkse kosten met schulden € 150,44 € 180,49
Intake kosten € 657,03 € 787,71
Verhuizing, verkoop/ontruiming woning € 410,19 € 410,19
Eindrekening & verantwoording € 246,84 € 296,45

Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht.